Hi, CUSTOMER!

Example: books, shoes, fashion, romance, novels, etc.

loading shopping cart...

1

CBK00522 - Mga Kuwentong May Aral: Ako Ang Hari

price
PHP 79.75
AVAILABLE ON STOCKS
*** OUT OF STOCK ***
Author
Segundo D. Matias, Jr
Weight
75g
reviews & ratings
0 review
  • 5 stars (0 vote, 0%)
  • 4 stars (0 vote, 0%)
  • 3 stars (0 vote, 0%)
  • 2 stars (0 vote, 0%)
  • 1 star (0 vote, 0%)
social media

 

  • Currently there are no reviews on this product.

We want to know your opinion!

Please login or register to post your review.

Minsan sa gubat ay nagkita ang isang lobo at isang batang leon. “Ako ang hari ng gubat na ito!” pagmamayabang ng lobo.
Niyaya ng lobo ang batang leon na magpunta sa pinakamataas na bundok. Doon ay tatanghalin daw na hari ang lobo. Lahat ng madaanan nilang mga ilog, puno, burol, batis, look at talon ay inangkin ng lobo bilang hari.
Sa ituktok ng pinakamataas na bundok, inihayag ng kasalukuyang haring leon ang bagong hari.

Sino ang bagong hari?

 

One time in the jungle, a wolf and a young lion meet. “I am the king of this jungle!” boasts the wolf.
The wolf urges the young lion to go to the highest mountain. There, the wolf is supposed to be installed as king. Everything they pass by—rivers, trees, hills, springs, bays and waterfalls—the wolf as king claims as his own.
At the top of the highest mountain, the reigning king lion announces his successor.

Who is the new king?

Recommendations

Total Price: PHP 269.25

TWF00028 - The Word Finder Issue 28, PHP 89.75

TWF00043 - The Word Finder Issue 43, PHP 89.75

TWF00042 - The Word Finder Issue 42, PHP 89.75

Order Now

PHP 79.75
Quantity

Top Seller


SiteLock